11:14 - 31. oktober 2014

Mer av alt

Henie Onstads omfattende og overskuddspregede Christopher Nielsen-utstilling belyser og beriker et av landets mest særpregede kunstnerskap.

Selvportrett: I likhet med de fleste satirikere av betydning, er Nielsen en moralist av rang. Christopher Nielsen, Selvportrett I (1990)

ANMELDELSE

Store tegneserieutstillinger har en tendens til å fremstå som rene bonuser. Dette skyldes ikke bare at det kun er de mest meritterte og innflytelsesrike utøverne som tilgodeses med slike markeringer, men også at det er såpass få av disse utstillingene at det ennå ikke har utkrystallisert seg noen universelle kvalitetskriterier. 

Selv en godt over gjennomsnittlig tegneserieinteressert mann som undertegnede har kun sett to utstillinger i samme målestokk som Henie Onstads Christopher Nielsen: Jeg er bare en enkel konseptualist fra Ulsrud – nemlig det storstilte Robert Crumb-retrospektivet i Paris i 2012 og en amerikanskprodusert vandreutstilling viet Charles M. Schulz og Knøttene i Tokyo i fjor. 

Annonse