13:46 - 19. september 2014

Maleriets hemmelighet

KUNST Museet for samtidskunst skjerper appetitten på maleriet som uttrykksform, men ville tjent på å sette bildene i en større sammenheng.

Eksotisk symbolisme: Britisk-karibiske Chris Ofili provoserte New Yorks borgermester da han malte et bilde av Jomfru Maria ved delvis å bruke elefantmøkk. I dag er han bosatt på Trinidad og maler fargerike bilder som kan minne om eldre symbolisme og Munch. Her Ovid – Stag, olje og kull på lin, 2012. Foto: Stephen White, courtesy the Artist and Victoria Miro, London

ANMELDELSE

Hva betyr den stadig tilbakevendende diskusjonen om maleriets død? Kunstnere har jo ikke sluttet å male, og samlerne kjøper malerier. Derimot har det vært hevdet at maleriet har tapt sin posisjon som hovedarena for nye og viktige spørsmål innen kunsten. Tendensen har vært at samtidsmalere stiller ut separat, men at de i mindre grad inkluderes i større gruppeutstillinger, og at maleriene uansett får mindre oppmerksomhet enn foto, videokunst og tredimensjonale arbeider – noe vi for øyeblikket ser på Høstutstillingen.

Flere europeiske stormønstringer har det siste året forsøkt å bøte på dette ved å ta for seg samtidsmaleriet i sin fulle bredde. Utstillingene Painting Forever! i Berlin, Why Painting Now! i Wien og Painting Now! på Tate Modern i London har alle gått til oppgaven med åpenhet og nysgjerrighet, og uavhengig av hverandre har de skapt et inntrykk av at det ikke bare skjer mye spennende i dagens maleri, men at holdningen til mediet er endret.

Annonse