10:00 - 04. juli 2014

Konspiratoriske forviklinger

Trond Ali Linstad brukte «skarpe ord mot jøder» da han inviterte Johan Galtung til å rydde opp i misforståelser. Men hvem av dem misforsto?

Uenighet: Johan Galtung trekker seg fra foredrag fordi han er uenig i måten Venner av Jerusalem presenterer det på. Foto: Richard Eriksen

Det er et faktum, er det blitt hevdet, og kan ikke stikkes under en stol, at jøder har en betydelig, og ofte avgjørende posisjon, innen politikk, media, økonomi og kultur, i en rekke nasjonale og internasjonale maktorganer.

Vi stusser. Og leser videre på nettsiden til The Oslo Wall, en arrangementsrekke om Israels okkupasjon av Palestina:

Går det bånd, bevisst eller ubevisst, mellom jøder i maktposisjon, for å styrke særinteresser – for eksempel i forhold Israel? Johan Galtung vil kunne kommentere dette.

Annonse