10:18 - 22. august 2014

Hva er galt med arkitektene?

BOLIG ANNO 2014 Arkitektene må tøye reglene og selv ta ansvar for å gi folk gode boliger, sier arkitekten bak et av Norges mest roste nye boligprosjekt.

Ros og refs: Sammenlignet med de langt billigere blokkene i St. Halvards gate 20 (til venstre), har Dælenenggata 36 (til høyre) fått mye skryt av Morgenbladets Gaute Brochmann. Kan små prestisjeprosjekter gjenskapes i større skala? Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse