12:27 - 03. oktober 2014

Fargenes tenker

Det finnes mer i Josef Albers’ kvadrater enn det som møter øyet.

Sansetest: Ved å plassere tre–fire kvadrater inne i hverandre i stadig nye farger utforsker Josef Albers virkninger på sanseapparatet. Foto: Øystein Thorvaldsen/Henie Onstad Kunstsenter
Annonse