11:03 - 09. mai 2014

All makt til publikum

Spørsmålet er ikke hva du kan gjøre for kunsten, men hva kunsten kan gjøre for deg.

Forklaringen på veggen: Ved siden av de utvalgte verkene i Rijksmuesum er det hengt opp digre post-it-lapper med utredninger om hvordan verket kan være til hjelp for deg. Her: Rembrandts Veverlaugets formenn. Foto: Olivier Middendorp
Annonse