09:41 - 15. november 2013

– Vil ikke godkjenne alt

– Flere deler av Oslo kommunes varemerkesøknader er så langt avslått, sier Knut Andreas Bostad i Patentstyret.

Han begrunner det med et generelt behov for at Munch holdes fritt, og at flere av varemerkene ikke er registrerbare.

– De har blant annet søkt om rettighetene for bøker og trykksaker, og det har vi så langt nektet. Hvis du ser en bok med Edvard Munch på omslaget vil du ikke tenke at det er et varemerke, du vil tenke at boken inneholder noe om Munch. Et sånt varemerke vil derfor ikke ha tilstrekkelig særpreg, sier Bostad.

Annonse