14:49 - 23. mai 2013

Publikum skal lures

Problemet med norsk films troverdighet er mer komplekst enn dialekter og geografisk sted, mener regissør.

Intet kompromiss: Maria Sødahls Limbo ble filmet i Trinidad. Foto: Manuel Claro/ SF Norge AS

Norsk films manglende troverdighet har vist seg å være et vedvarende problem, både blant kritikere og publikum og innad i bransjen. I mange år har norsk og europeisk filmbransje for øvrig fostret såkalte europuddinger – filmer som finansieres av flere ulike europeiske land, og som kokes sammen til en substansløs blandings av heller dårlig kvalitet.

10. mai trykket Morgenbladet en kommentar av Ulrik Eriksen om geografisk sted i norsk film. I kommentaren beskrives en «skavank» Eriksen mener har preget norske spillefilmer i flere år, som «ødelegger for fortellingenes troverdighet» – en slapp stedlig realisme samt en gjennomgående slurving med geografien.

 

Annonse