04:48 - 26. april 2013

Oslo hadde fortjent en bedre skjebne

Fraflyttede kulturbygg i Oslo sentrum er bare nye, løse tråder i en byvev som for lengst har begynt å rakne.

Nærmere fjorden: Deichmanske bibliotek skal flytte fra Hammersborg til Bjørvika, der nytt bygg etter planen skal være klart innen utgangen av 2016. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

«Samarbeid er langt fra noen garanti for stor kunst, men av og til kan det gå riktig fint.»
«On the Rocks er en litt blekere versjon av en typisk Sofia Coppola-film.»