16:07 - 10. oktober 2013

Ingen liberal kulturpolitikk

Kulturkapitlet i den blåblå regjeringsplattformen er vagt, sier liberal kulturideolog og medredaktør i Minerva Kristian Meisingset. Han vil gi rødvinsdrikkende kunstnere mer makt.

Ideologisk debatt: Kristian Meisingset og Anna Katharina Fonn Matre har sammen med Aase Marthe J. Horrigmo gitt ut pamfletten Kultur for kulturens skyld: Skisse til en liberal kulturpolitikk.. Meisingset kritiserer de borgerlige partiene for ikke å ha hårete nok ambisjoner. Foto: ELlen Lande Gossner

– I fjor var du med å gi ut en bok med «en skisse til en liberal kulturpolitikk», hvor dere tok et oppgjør med den rådende kulturpolitiske ideologien. Ser du tegn til en ny ideologi i kulturkapitlet i regjeringsplattformen?

– Jeg har kritisert de borgerlige partiene for ikke å ha hårete nok ambisjoner. Slik kulturkapitlet ser ut nå, bekrefter det kritikken. Kapitlet inneholder mange fine ord, som «maktspredning», «kvalitet» og «flere finansieringskilder», men foreløpig er det uklart hva endringene vil bli. Partiene sier mer konkret om mediepolitikken og NRK, hvor de bebuder en stortingsmelding. Jeg skulle gjerne sett mer av det samme i den øvrige kulturpolitikken. Høyre og Fremskrittspartiet bør gjennomføre endringer, og det ville vært en fordel om de antydet flere reformer raskt.

– Hva i kulturkapitlet korresponderer med idealene i deres bok?

Annonse