Annonse
13:23 - 15. august 2013

Inderlige ritualer

René Jacobs maner frem det religiøse mysterium i Pergolesis sangbare barokkmusikk.

Kirkemusikk: René Jacobs fra en konsert i Salzburg i 2011. Foto: Wikipedia
Annonse

Kanskje er noe av det mest interessante med kirkemusikken hvordan den utfordrer musikkens tid forstått som fortelling? Riktignok er mange av de store verkene, som Bachs pasjoner eller Händels oratorier, delvis dramatiske verk med en formmessig fortellende, lineær struktur. Samtidig har de et innadvendt, sirkulært og meditativt fokus, tydeligst kanskje ved at de forutsetter en fortrolighet med teksten.

Andre verk rendyrker dette meditative. Et interessant eksempel er oratoriet Septem verba a Christo in cruce moriente prolata (De syv ord den døende Jesus sier på korset), etter all sannsynlighet komponert av italieneren Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) på begynnelsen av 1730-tallet. Verket inngikk i en utenomliturgisk andakt langfredags ettermiddag der musikalske meditasjoner over Jesu ord sto i sentrum. Denne tradisjonen, som ifølge den tyske musikkforskeren Reinhard Fehling har røtter i Sør-Amerika, finnes også beskrevet av Joseph Haydn i forbindelse med en oppføring av hans verk Die Sieben letzten Worte om lag sytti år senere.

 

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Samspillet mellom befolkningen og museene har endret seg kraftig de siste 50 år, og det må definisjonen nødvendigvis gjenspeile.