15:07 - 04. april 2013

I grøfta, men på rett vei

Satsing på estetiske fag i skolen gir bedre resultater i alle fag. Nå vedgår Kunnskapsdepartementet at feltet er for svakt i Norge.

Illustrasjon: Morgenbladet
Annonse