11:51 - 13. desember 2013

Hjemløs i kuratorland

Bergens kunstliv blir stadig mer internasjonalt, mens bergenserne fortrenges til bomberommene.

Bergensstilen: Asier Menidzabal kunst er en typisk representant for den tørrkonseptuelle, institusjonskritiske skolen. Foto: Hordaland Kunstsenter
Annonse