15:10 - 13. juni 2013

Har vi ham nå?

Mengden verk og ikke minst smarte sammenstillinger på årets store jubileumsutstilling gir publikum følelsen av å være privatpraktiserende «Munch-forskere».

Erotisk spenning: Selvportrett i indre opprør (1920), malt i kunstnerens 57. år, inngår i seksjonen «Kunstneren og modellen» som fokuserer på den erotisk spenningsfylte relasjonen mellom Munch og hans modeller. Foto, alle bilder: © Munch Museum / Munch-Ellingsen Group / BONO, Oslo 2013

Tre selvportretter malt over et tidsrom på femti år er det første som møter en i jubileumsutstillingen «Munch 150». Kanskje kan de sees som en tofaset livsdiagnose, for i mellomrommet mellom bildet av 19-åringen som selvnytende utforsker sitt eget ansikt, og den forhutlede og krumbøyde syttiåringen som plirer mot oss i Selvportrett på glassverandaen, ligger et liv fylt av ensomhet, angst, paranoia, sorg og lengsel. I sin fortegnethet er det selvsagt bare én side av historien om Munch, en fortelling som etter hvert har antatt mytiske dimensjoner. Overlevelseskraften springer dels ut av at Munch med stor presisjon tematisere nettopp disse livserfaringene i sin kunst. De erotiske erobringene, ville festene, reisene, spirituelle bekjentskapene og den enorme kunstneriske suksessen ble aldri i samme grad et tema. Så trodde han da heller ikke på «den kunst som ikke er tvungen sig frem ved menneskets trang til at åbne sit hjerte».

 

Kronologi. Utstillingen, som er blitt til gjennom et tett samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Munch-museet, innbefatter hele 270 arbeider produsert over 60 år. Den første fasen i Munchs kunstnerskap fra 1882 til 1903 vises i Nasjonalgalleriet, den siste fasen fra 1904 til 1944 på Munchmuseet. Hovedtyngden av verkene stammer selvsagt fra de to museenes rikholdige samlinger, men utstillingen baserer seg også på innlån fra privatpersoner og museumsinstitusjoner i inn- og utland. Resultatet er den største Munch-mønstringen i manns minne, hvis eneste egentlige forløper er den store retrospektive utstillingen som først ble vist på Nationalgalerie i Berlin, og dernest i Oslo i 1927.

Annonse