04:40 - 08. mars 2013

Et kunsthistorisk skattkammer

Canica-samlingen er en rik og overraskende utstilling som synliggjør Munchs virkning på norsk og internasjonal kunst.

Spennende koblinger: Fra Munch til Slettemark viser en unik samling nordisk kunst fra det 20. århundre. Øverst: Edvard Munch, Fruktbarhet (1899-90) (utsnitt), nederst til venstre Carl-Henning Pedersen, Mann med rød fugl (utsnitt, 1943) og Arne Ekeland, Frihetens søstre (1936) (utsnitt)

En svak, forførende duft av eklektisme er det første jeg enser, idet jeg trår inn i det kapellaktige rommet som danner startpunktet for Munchmuseets nye storutstilling Fra Munch til Slettemark. Når det hele føles litt sakralt, et det ikke bare på grunn av det relative mørket som omslutter en, men vel så mye fordi blikket faller rett på et «husalter» der Munchs maleri Fruktbarhet er omgitt av to formidable urner i jugendstil laget av den danske keramikeren Thorvald Bindesbøll. Liv og død, fruktbarhet og forfall settes her i scene ved hjelp av urnene som mulige beholdere for den siste aske, og Munchs bilde av en mann og kvinne i sitrende stillhet ved foten av et frukttre.

 

Innflytelseslinjer. «Munch er som to, en der ser solen lysest, og en, der ser livet mørkest», skrev Viggo Stuckenberg rundt århundreskiftet. Med dette sitatet settes tonen for en utstilling som ikke bare setter fokus på Munchs virkningshistorie i Norge, Norden og Nord-Europa, men også på den samtiden han virket innenfor. Første stasjon i denne historiske odysseen handler om symbolisme og vitalisme, med utgangspunkt i Danmark. Etter «Skandaleutstillingen» i København i 1904 ble Munch et viktig referansepunkt i dansk kunst.

Annonse