23:15 - 17. januar 2013

Drømmen om Halvbroren

Det er ikke det tv-kritikerne ser, men det de tror de ser.

Hult: Helheten er blitt mindre enn summen av delene, skriver Ane Farsethås. Oskar Sandven Lundevold som Barnum og Frank Kjosås som Fred. Foto: NRK/Monster
Annonse