14:37 - 11. juli 2013

Direkte og indirekte aksjon

Det hviler en revolusjonær ånd over utstillingen ACTIVUM – men betoningen ligger på «hviler».

Kropp som kunst: Unni Gjertsen utfordrer arkitekturen i «Moves for Oslo». Foto: Kunstnerforbundet

«Du tror det ikke før du ser det» pleier å være en brukbar catchphrase for å lokke folk et sted. Ikke at den er tatt i bruk her – Kunstnerforbundet ligger bedøvende øde i en by der folk for øyeblikket fullt forståelig er mer opptatt av badestrender og utepils. Og gruppeutstillingen som vises, der minste fellesnevner mellom kunstnerne er en aktivistisk grunnholdning, ser på papiret ut som en nokså brokete kabal. Det er slett ikke alle, av dem jeg kjenner navnet til, jeg i første rekke tenker på som aktivister. Egentlig få, muligens med unntak av kuratoren.

Men alle oppegående folk vil jo, gitt de rette omstendigheter, gripe til handling hvis man presser dem tilstrekkelig. Men hvis vi ser bort fra det åpenbare paradokset i å skulle plassere en handling, eller som i dette tilfellet, flere nokså forskjellige aksjoner, innenfor institusjonens vegger der de momentant reduseres til dokumentasjon og/eller billedkunst, og uansett ender opp som spor av noe som allerede har skjedd – så er det likevel en del ting å si om saken. Hvis vi nå er tilfredse med det utgangspunktet.

Annonse