14:59 - 03. januar 2013

Bankbokser

Du kan være dårlig til å spille selv om du er god til å lage regler.

Inn i rekken: Omdømmet til enkeltbyggene i Barcode vil nok først og fremst bero på helheten, og ikke minst på hvordan den samlede bygningsmassen vil fungere sammen med byrom og fjorden når stillaser og gjerder er pakket vekk. DNB, bygg A er bygning nummer to fra høyre. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

«Samarbeid er langt fra noen garanti for stor kunst, men av og til kan det gå riktig fint.»
«On the Rocks er en litt blekere versjon av en typisk Sofia Coppola-film.»