04:36 - 01. november 2013

Alle mann mot midten

Selv forlegger Arve Juritzen, som har klaget over bokregimet i årevis, er ganske fornøyd nå som den nye regjeringen fastslår at det meste blir som før.

Samling i bokbransjen: Øverst fra venstre: Arve Juritzen, Kristenn Einarsson, Sigmund Løvåsen, Geir Mork, Tom Harald Jenssen og William Nygaard. Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

«Dette er en unik sjanse til å føre norsk kulturpolitikk i en ny retning», uttalte Knut Olav Åmås da han tiltrådte som statssekretær i Kulturdepartementet for to uker siden.

Det første konkrete tiltaket han presenterte, var imidlertid at bokmarkedet skal fungere omtrent som nå: Det blir ingen egen boklov, men forlag og bokhandlere inngår frivillige avtaler der prisene på bøker er bundet til et stykke uti året etter utgivelsen.

At den nye regjeringen ikke vil gå lenger i liberaliseringen av litteraturpolitikken gjør Kristian Meisingset «skuffet og deprimert».

Annonse