15:55 - 30. august 2012

Verdibørsen

Hvem ville stilt opp på hovedscenen på Nationaltheatret og svart på spørsmål om politiske overbevisninger, utroskap eller om man er en «Belieber»?

Folksomt: Hundre frivillige Oslo-boere representerer et tverrsnitt av byens befolkning i En Folkefiende i Oslo.
Annonse