15:53 - 25. oktober 2012

– Taust og selvsentrert

Nasjonalbiblioteket gjør en for dårlig jobb som lokomotiv for folkebibliotekene, mener sentrale aktører i bibliotek-Norge. Resultatet er blant annet stillstand rundt innføring av e-bøker.

Dobbeltrolle: Nasjonalbiblioteket har fått en dobbeltrolle etter en omorganisering i 2010. Det ble både aktør og forvaltningsorgan i biblioteksfeltet. Foto: Ellen Lande Gossner

I 2010 ble ABM Utvikling – statens uavhengige forvaltningsorgan for arkiv, bibliotek- og museumsfeltet – lagt ned av den rødgrønne regjeringen, etter et initiativ fra tidligere kulturminister Trond Giske.

Nedleggelsen, som forårsaket flere sterke reaksjoner fra fagmiljøet, førte til at organets ansvarsområder ble delt i to. «B»-en for biblioteksutvikling ble overført til Nasjonalbiblioteket, der Vigdis Moe Skarstein var toppsjef. Arkiv- og museumsbiten ble underlagt Kulturrådet, der Moe Skarstein lenge hadde vært leder.

Omorganiseringen ga Nasjonalbiblioteket en dobbeltrolle. Det ble nå både aktør og forvaltningsorgan i biblioteksfeltet – både et selvstendig bibliotek og en overordnet organisator. «Som å overføre Medietilsynets oppgaver til NRK», advarte bibliotek-professor Ragnar Audunson ved Høgskolen i Oslo da endringen ble vedtatt.

Annonse