12:25 - 13. september 2012

Tårer for Evita

Godt teater i øyeblikk, men kun musikken beveger.

Kostymedrama: Evita preges i for stor grad av Heidi Gjermundsen Brochs hyppige kostymeskift, og for lite av historien. Foto: Erik Aavatsmark
Annonse