Annonse
23:27 - 10. mai 2012

Slangesalen

Blant alle verdens dyr finnes slangene. De har en egen sal.

Arkivert: Stillbilde fra filmen Baby Snakes Hatching. Ruins. Ruins (2012). © Mai Hofstad Gunnes
Annonse

Mai Hofstad Gunnes’ utstilling på Unge Kunstneres Samfund (UKS) bærer tittelen Baby Snakes Hatching Ruins. Ruins. Den kan forstås som en undersøkelse av en måte å se og håndtere bilder på. Undersøkelsen skjer ved at Gunnes henvender seg bakover i tid til Aby Warburg (1866–1929), som var en av kunsthistoriedisiplinenes pionerer.

I opposisjon mot stilstudiene, som den gangen dominerte kunsthistorien, utformet han en ikonologi som beskjeftiget seg mer med bildenes funksjon og innholdsside. Warburg var en pasjonert samler av bilder, og han hadde et fantastisk bibliotek som han organiserte etter et egenkomponert system. Hans medhjelper, Fritz Saxl, fikk etter hvert bygget store blindrammer som ble dekket av svart filt. På disse hang Warburg opp sitt mangfold av bilder, flyttet rundt på dem og lette etter historiske anakronismer, motsetninger og andre trekk som ikke lot seg innpasse så lett i den vestlige, europeiske klassisismen.

Noe av formålet ved den eksentriske organiseringen var å bryte ned de store fortellingene som bildene ofte ble ansett som illustrasjoner av, i tillegg til å avdekke de irrasjonelle kreftene som han mente heftet ved bilder i den vestlige kulturen.

ALLEREDE ABONNENT?
Fra 189 kr på første termin
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse