14:49 - 01. november 2012

Samtaler om støy

Fotograf og forfatter Tom Hovinbøle er en viktig skikkelse i norsk støy- og improvisasjonsmusikk, som dokumentarist, utøver og allestedsnærværende medmenneske. Han har laget filmen Nor-Noise om norsk støymusikk, og nå kommer boken Lyttekunst – samtaler om fri-improvisert musikk (Marhaug forlag). Boken beveger seg svært langt inn i begrepet improvisasjon. Den undersøker hvor musikernes frihet ligger, og hvordan den fungerer. Blant Hovinbøles samtalepartnere: Hild Sofie Tafjord, Nils Økland, Kjetil Møster, Ingar Zach og Guro Skumsnes Moe. «Noen har påstått at det du spiller ikke er musikk. Hva svarer du til det?» er et av spørsmålene Hovinbøle stiller. Et annet sted: «Kan man snakke om begrensning som en dyd?»

Annonse