Annonse
11:58 - 20. januar 2012

Fri oppdragelse

Den såkalte indiebølgen i spillindustrien er mer omfattende enn noensinne. Gevinsten aner vi når svenske Minecraft åpnes fullstendig for spilleren.

Nybygger: Minecraft kan best betegnes som lego i millionpotens.
Annonse

De siste tiårene har anmeldelser av spill vært preget av en fascinasjon for realistisk grafikk, kompliserte regler og avanserte fysikkmotorer, altså programmene som simulerer bevegelser. Så har da også utviklerne alltid jobbet for å kunne utnytte prosessorkraft, grafikkort, operativsystemer og plattformer til fulle for å overgå fortiden. I 2012 domineres markedet ennå av realistiske krigsspillserier som har det til felles at handlingsforløpet er forhåndsregissert – handling her forstått både som narrativ og som spillerens oppgaver. Nyvinninger. Men i det nye årtusenet har produksjonsverktøy sunket i pris og det er utviklet mer brukervennlige grensesnitt. I tillegg har lettbente plattformer som smarttelefoner, bærbare brett og netttjeneste på tv-konsoller åpnet for bortimot kostnadsfri distribusjon. Entusiaster og underbemannede gründerselskap har dermed kunnet frembringe enkle, stilistisk nyvinnende spill som selges billig eller gratis over internett. I dag er denne såkalte indiebølgen mer omfattende enn noensinne; mengder av enkle, men ofte nyskapende spill kastes etter brukerne i Humble Bundles til valgfri pris, eller distribueres til markedsverdi av større aktører. Enkelte av disse blir, som i andre underholdningsindustrier, til giganter. Gratis. Grunnleggeren av utviklingsselskapet Mojang, Markus Persson, alias «Notch,» har gjennom en årrekke utvidet dataspillenes tradisjonelle avgrensning både når det gjelder format og finansieringsmodell. Dynamisk skaping av innhold og prosjektfinansiering – begge deler hjulpet av brukerne – snur opp ned på konvensjonene. Riktignok står ikke Mojang bak noen egentlig oppfinnelse, men de er de første til å oppnå allmenn anerkjennelse, og utbredelse, med utradisjonelle virkemidler. Spillet Minecraft har ligget ute for salg og kollektiv bruk helt siden produksjonens aller tidligste stadier. Brukere ble fra 2009 invitert inn gratis og senere til en redusert pris, og i 2010 kom den kollektive flerspillerversjonen, hvor man kunne spille med andre over internett. Fra å være en én manns hobbyproduksjon uten budsjett, hadde Minecraft solgt over fire millioner offisielle brukerlisenser før den endelige utgivelsen i 2011. Kommersiellt. For å klargjøre: Minecraft kan best betegnes som lego i millionpotens. Man finner brikker – oftest kuber – og etter all sannsynlighet vil man så begynne å bygge ting av disse. Ved første øyekast virker det ensidig og enkelt, ved andre øyekast: fritt. Det stilistisk rene uttrykket og det åpne formatet ga da også umiddelbar kommersiell suksess: stadig flere kreative hoder sluttet seg til leken, noen som betalende kunder, andre sto på Mojangs lønningslister. Folk visste ikke, men hadde hver sin forestilling om verkets motiv. Intuitivt, men basert på veletablerte sjangerkonvensjoner, begynte spillere å hugge trær, temme dyr, grave i jorden, smi verktøy og våpen, og aller viktigst: reise strukturer av ressursene de fant. Det viktigste Mojang hadde gitt, var lett anvendelige verktøy og byggeklosser til fri bruk. I mellomtiden hadde brukerne ikke bare inspirert, men kommentert og bidratt til spillets utvikling ved sine byggverk, sine ønsker, behov og begrensninger. Ros. Reglene er fåtallige eller ikke-eksisterende. Der det finnes regler, legges det til rette for, og oppfordres til, at brukerne selv skriver dem om fullstendig. Tidlige kritikere roste både spillet og initiativet, men savnet brukerveiledning og innledende instruksjon som kunne gjøre spillet mer tilgjengelig. Nå ser man at fri oppdragelse har vært én av Mojangs viktigste utviklingsstrategier. Åpent univers. Blant brukerne finnes ikke bare kreativ ungdom, men også tusener av fagkyndige entusiaster og produsenter – amatører såvel som folk i spillindustrien – som kaster seg inn i det fortsatt åpne og modifiserbare Minecraft-universet. Ikke bare spillets egne byggeklosser, men også eksterne verktøy tas i bruk over en lav sko. Det så å si spruter bidrag, spekket med referanser til hverandre, til andre spill og til annen populærkultur. Innholdet er statisk som dynamisk, narrativt, billedskjønt og interaktivt: Minecrafts største fortjeneste er den kollektive skapelsen, som brukerne selv står for. Sindre Wigre er student ved NTNU hvor han skriver en litteraturvitenskapelig mastergrad om spill. Minecraft Et såkalt sandkassespill, hvor spilleren starter på et tilfeldig sted i en tilfeldig generert verden. Spillet i seg selv har ikke noe mål, det kan ikke bli fullført, og man kan ikke «vinne». De fleste som spiller, gjør det for å overleve, bygge og utforske. Om natten dukker det opp monstre som vil prøve å angripe spilleren, og dette er en motivasjon for å bygge seg et tilfluktsted. Kilde: Wikipedia

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse