23:50 - 04. oktober 2012

En postmoderne krambu

Astrup Fearnley-museets kunstfaglige ambisjoner sank da Åsmund Thorkildsen forlot direktørstolen. Åpningen av det nye museet synliggjør at heller ikke samlingsvirksomheten er styrt av noen sterk faglig visjon.

Pop-postmodernisme: Astrup Fearnley Museet evner ikke å utfordre publikum med To Be With Art Is All We Ask. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse