04:00 - 11. februar 2011

Mellom spøk og revolver

Gisselkomedien Endelig skjer det noe viser at samtidskritikk også kan være skikkelig morsomt.

Vitalt på Torshov: Mariann Hole (fra venstre), Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Kai Remlov spiller med komisk teft. Foto: Gisle Bjørneby.

I Jorge Luis Borges fabel Om nøyaktighet i vitenskapen var det en gang et keiserdømme der kartproduksjon ble en så sentral geskjeft at de til slutt klarte å produsere et kart over riket i 1:1-størrelse. Etter hvert begynner folk å leve også i kartet. Fortellingen ble brukt som analogi av filosofen Jean Baudrillard da han skulle forklare sin tese om virkelighetsoppfatningen i våre medie- og konsumsamfunn.

Tanken er noe sånt som at vi former vår virkelighetsforståelse etter dramaturgien i media, og at imitasjonen av livet etter hvert blir opplevd som mer ekte enn livet selv – den blir hyperreell. Livet leves som et simulakrum, et evig forsøk på å kopiere kopien. Dette er postmoderne skrivebordsfilosofi på sitt mest vidløftige, men det er likevel noe gjenkjennelig ved tankegangen når den presenteres gjennom hovedpersonen i Endelig skjer det noe.

Annonse

Mest lest

Siste