04:00 - 07. januar 2011

Ikonmaleren som samlet Russland

I Moskva feires 650-årsjubileet for Andrej Rubljovs fødsel, ikonmaleren som ble bejublet også i Sovjetunionen.

Kunstneren: Andrej Tarkovskijs film Andrej Rubljov.

– Andrej Rubljovs mest kjente ikon, Treenigheten, fikk en dobbelt funksjon. Det ga en fordypet mystisk innsikt i det guddommelige. I tillegg bidro bildet til å samle de mange folkeslagene, politiske fraksjonene og klanene i Russland under felles fane, mot det mongolske åket.

Det sier Fader Johannes Johansen, forstander i Hellige Nikolai menighet, en av de russiskortodokse menighetene i Norge. Rubljov levde fra 1360 til 1427/1430. Da hadde Russland opplevd en periode med undertrykkelse fra mongolene, som kontrollerte landet fra 1200-tallet. Ifølge Johansen samlet det seg i denne perioden opp en kraftig religiøs energi, som var klar til å brukes.

– De kontinuerlige indre stridighetene hjalp mongolene å holde Russland, de kunne bare sitte på sidelinjen og følge med. Rubljovs bilde inspirerte lederne i Russland til å akseptere ulikhet og diversitet i mindre viktige saker, for en høyere saks skyld. Tiden under mongolene hadde også lært russerne å leve i ydmykhet. Man kan si at dette har preget russisk kristendom i stor grad, og gjør det fremdeles: å tåle et åk, å leve i et slags martyrium for sin tro.

Annonse