04:00 - 08. april 2011

Forandring frydet

C. P. E. Bachs kyniske knep og kunster er blitt til ren kunst.

Spill og emosjoner: Carl Philipp Emanuel Bachs musikk handlet utvilsomt om følelser, men knapt nok hans egne. Illustrasjon: Maleri av Franz Conrad Löhr
Annonse