Annonse
15:01 - 01. desember 2011

Elfenbenstårn med egen sauna

Med Build Me a Mountain! ender teatersesongen på Black Box på en høy note.

Harselas og alvor: Verk er blant dem i Norge som mest konsekvent dyrker et brechtiansk episk teater. Her Håkon Vassvik i rollen som Puntila. Foto: Tani Simberg
Annonse

Etter syv år i eksil tvinges Bertolt Brecht til å flykte videre fra Sverige i 1940. Med seg har den tyske dramatikeren og teaterteoretikeren sin kone, to barn, og to elskerinner. Redningen blir forfatteren Hella Wuolijoki, som gjennom sine politiske kontakter får dem inn i Finland. I påvente av visum til USA tar de inn på Wuolijokis idylliske gods, og mens krigen blusser opp rundt dem bygger de to kunstnerne «et fjell av drømmer», en utopi midt i infernoet. De diskuterer politikk og dramatikk, og innleder et samarbeid som resulterer i stykket Herr Puntila og drengen hans Matti. På bakgrunn av brev og dagbøker har Verk produksjoner nå laget teater av dette oppholdet.

 

Dialektikk, takk. Krigen rir Brecht som en mare. Men han evner ikke å forholde seg til den. Han flykter ut i den finske sommernatten, inn i saunaen, oppunder skjørtene på sine elskerinner, og ikke minst inn i sine estetiske og ideologiske prosjekter, gjennom arbeidet med Puntila. Opprinnelig er det et stykke skrevet av Wuolijoki, men Brecht synes hun skriver altfor konvensjonelt og psykologisk. Så den selverklærte arbeiderklasseforfatteren må lære kollegaen hvordan man skriver for folket. Man må skrive dialektisk! For folk skal tenke, ikke føle. Så i didaktikkens navn tar godseieren Puntila gradvis form av en mønstrøs, stupfull tomsing, mens protagonisten, sjåføren Matti, får rollen som uselvisk working class hero, med dybde som en sovjetisk propagandaplakat.

Annonse