04:00 - 24. juni 2011

Ekspertisen i beknip

Hvem avgjør om et bilde er ekte?

Seniorkurator Nils Messel viste onsdag pressen rundt i Nasjonalmuseets nye utstilling "Oppdagelsen av fjellet". Museet viser med utstillingen den kunstneriske og vitenskapelige oppdagelsen av fjellet i første halvpart av 1800-tallet. Foruten oljemalerier, tegninger og grafikk, vises også historiske kart og gamle måleinstrumenter. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX .
Annonse