04:00 - 02. juli 2010

Storm rundt operasjefen

Operasjef Paul Curran får kritikk for å trekke privatlivet inn i faglige vurderinger.

Sjokkert: Paul Curran argumenterte mot to av mine verker med egne seksuelle erfaringer, sier komponist Cecilie Ore til Morgenbladet. Foto: Scanpix

Hvorfor setter ikke Den Norske Opera & Ballett opp nyskrevet norsk musikk? Lederstilen til operasjef Paul Curran er blitt til det mest omstridte temaet i en debatt om musikkprofil. Særlig beskyldes Curran for å være for personlig og frittalende når han argumenterer for hvorfor verker antas eller ikke. Komponistene Cecilie Ore og Glenn Erik Haugland og dramaturg Bibbi Moslet har fremmet synspunkter om at Currans faglige troverdighet svekkes av den personlige stilen. Moslet har en nær tilknytning til Ore, som hennes dramaturg og librettist gjennom en årrekke. Er Currans lederstil et problem for det fremtidige operarepertoaret? Eller dreier det seg om kritikk fra en liten, sammenvevd krets som har fått sine verker refusert av Curran? Et sentralt punkt i kritikken har hittil vært Paul Currans opptreden under to møter hvor Ore skulle presentere sitt nye operaprosjekt til Curran i vinter.

– Det som skulle være en presentasjon av mitt nye prosjekt, ble en diskusjon styrt av operasjefens private erfaringer med kjønnsorganer og seksualitet. Han forsøkte med denne private argumentasjon å spenne ben på prosjektet. Dette oppfattet jeg selvsagt som ekstremt uprofesjonelt og selvsentrert – og selvfølgelig kvinnefiendtlig. Jeg har faktisk aldri opplevd noe lignende, sier Cecilie Ore til Morgenbladet.

– – Da jeg presenterte librettoen til min nye opera, basert på syv ulike typer vold begått mot kvinner i verden i dag, var det særlig to av disse som fanget operasjef Paul Currans interesse. Han begynte her å argumentere mot to av dem med egne seksuelle erfaringer. Det ene var omskjæring. Han skrøt over hvor mange menn han hadde ligget med, og at dette gjorde ham kvalifisert til å vurdere at mannlig omskjæring var like ille som kvinnelig omskjæring. Enhver som har et minimum av kunnskap om emnet vet jo at dette rett og slett ikke stemmer. Det er en grunn til at kvinnelig omskjæring betegnes som kjønnslemlestelse, og den utføres også med en helt annen begrunnelse enn mannlig omskjæring. Den andre typen overgrep han la vekt på var voldtekt. Han mente at man ikke kan forvente at menn i en ekstremt opphisset tilstand kan være i stand til å styre sine drifter, og at det dermed heller ikke kan betraktes som et overgrep. Og videre at jeg som kvinne ikke hadde nok kunnskap om mannlig seksualitet til å kunne uttale meg om voldtekt, forteller Ore.

Annonse