Annonse
04:00 - 08. januar 2010

Grep om omgrepa

Tidlegare skulle kulturminne representere kontinuiteten i eit folks historie, og vurderingar om vern og bevaring var politisk funderte. Slik bør det ikkje vere lenger.

Sanseleg: Kulturminnelova opnar for individuelle tolkingar, med omsyn til personlege og stadeigne føresetnadar, skriv artikkelforfattaren. Mosselukta blei utpeikt som nasjonalt kulturminne i samband med Kulturminneåret i fjor. Foto: Heiko Junge/SCANPIX
Annonse

Kva er kulturminne, om alt er kulturminne? I ein rekke fagmiljø spør ein seg no om Kulturminneårets profil har ført til relativisering av omgrepet og nivellering av feltet. Tek vi grep om omgrepa?

Daglegliv, identitet, kultur og minne. Dette er omgrep og stikkordsmessig ramme for markeringa av kulturminneåret i 2009. Ei markering som rører ved etablerte sanningar om det norske kulturminnevernet. For kva skjer når kakeboksen, bandopptakaren og dei fyrste skia får status og merksemd – som kulturminne? Det er ikkje noko nytt, begeistringa for hus og heim og vanlege menneskeliv. Museumsfolk har sidan kulturforskaren Eilert Sundt si tid skildra sider ved historiske daglegliv: reiskap, klede og mat, byggjeskikk, folketru og musikk. Markeringa av kulturminneåret gir framleis merksemd til vanlege menneske, vanlege liv. Tidspila peikar stadig bakover, men set søkjelyset på minne og ytringar frå vår nære fortid.

Gjenstandar produserte i vår eiga tid er gjerne masseproduserte forbruksvarer med kort levetid. Mange av dei er likevel viktige for forminga av våre identitetar. iPhone, klede og sminke, til dømes – masseproduserte forbruksvarer med relevans for sosialisering og normering av unge menneske.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse