04:00 - 24. desember 2009

Vi husker deg, Hannah

Det er på tide at den norske kunsthistorien gir Hannah Ryggen hennes rette plass.

Som ung: Hannah Ryggen ved veven.

ESSAY

Det kan oppstå punkter i historien hvor det dannes et sug etter visse kvaliteter ved et kunstnerskap, en bestemt kunstner. Tiden oppsøker en glemt skikkelse. Noen ganger er det såpass mange som roper et navn samtidig, uten å vite om hverandre, at de blir hørt. I den siste tiden har flere sammenfallende hendelser pekt mot det samme navnet: Hannah Ryggen. Så, hvem var hun, og hvorfor hennes navn, nå?

Oppmerksomheten kan henge sammen med arbeidenes kvalitet og en nyvunnen interesse for tekstil som kunstnerisk uttrykksmiddel blant kunstnere. For min egen del henger det også sammen med en økende bevissthet om vår egen nære kunsthistorie. For hva er det egentlig vi vet om den? Hvem er inkludert der, og hvordan er den skrevet? I så måte er Hannah Ryggen et interessant tilfelle.

Annonse