04:00 - 11. desember 2009

Ta dem, svina!

I boken sin oppfylte Tore Rem alle de krav man kan stille til en vitenskapelig biografi. I den påfølgende debatten ble han lokket ut på glattisen.

Illustrasjon: Marvin Hallleraker
Annonse