04:00 - 27. november 2009

Forført av beviset

– Vitenskapskrig er så forrige århundre! erklærer Ian Hacking, årets Holbergprisvinner. Han visste ikke at han dumpet midt oppi den norske kulturkampen anno 2009.

Krigsmotstander: Ian Hacking skrev en bok om de såkalte vitenskapskrigene for å peke på at det meste av det forskerne kriger om, er røyk – ikke viktige temaer – ifølge ham selv. FOTO: TOVE GRAVDAL
Annonse