04:00 - 27. november 2009

Forført av beviset

– Vitenskapskrig er så forrige århundre! erklærer Ian Hacking, årets Holbergprisvinner. Han visste ikke at han dumpet midt oppi den norske kulturkampen anno 2009.

Krigsmotstander: Ian Hacking skrev en bok om de såkalte vitenskapskrigene for å peke på at det meste av det forskerne kriger om, er røyk – ikke viktige temaer – ifølge ham selv. FOTO: TOVE GRAVDAL

Bergen

Elle, melle, skal vi snakke om sannsynlighet? Autisme? Galskap? Statistikk? Vitenskapskriger? Kjønnsforskning? Den 73 år gamle kanadiske filosofen Ian Hacking har skrevet og forelest om alt dette og mer til. Resultatet er forskning som har «endret selve rammeverket for vår forståelse av samspillet mellom naturlige og sosiale virkeligheter», ifølge Holbergprisens fagkomité. Det gjorde ham fortjent til diplom og 4,5 millioner kroner, utdelt av kronprinsesse Mette-Marit i Håkonshallen denne uken. To dager før seremonien møtte han Morgenbladet i et rom med utsikt mot Vågen i Bergen. Vi valgte en åpen strategi:

–- Hva opptar deg akkurat nå?

Annonse