Annonse
04:00 - 29. mai 2009

Det norske hus 2.0

Norsk film sitter fast i en hengemyr. Veiviserne dit var Erlend Loe og Trond Giske.

Diagnose: Norsk film; en haltende historie med åpen slutt. Her ser vi Kyrre Hellum (t.v.) og Anders Baasmo Christiansen i Nord, regissert av Rune Denstad Langlo (2009). Manus er skrevet av Erlend Loe. Foto: Sandrew Metronome/Motlys
Annonse

Ved lanseringen tidligere i år ble Rune Denstad Langlos Nord presentert som den første trønderfilmen. I virkeligheten er det trøndere som har lagt premissene for norsk spillefilmproduksjon det siste tiåret.

Som manusforfatter på Detektor, filmen som er blitt stående som startskuddet for denne angivelige oppblomstringen, og senere via sitt arbeid som spillefilmkonsulent, har Erlend Loe påvirket 2000-tallets norske filmproduksjon mer enn noen annen enkeltperson. Loes strategi for å få den norske filmen ut av uføret mot slutten av 1990-tallet, besto av nye retningslinjer for tildeling av støtte, tuftet på en voldsom oppvurdering av manus som filmens fundament. Videre satset man på flere og mindre støttebeløp – altså færre fullfinansierte filmer, men flere filmer totalt sett; økt fokus på lettere og mer sjangertro underholdningsfilmer, og en forsøksvis nivellering av filmarbeiderhierarkiet: Tilskudd skulle utdeles på bakgrunn av det enkelte prosjekt snarere enn på grunnlag av regissøren eller manusforfatterens tidligere meritter.

Selv om Loe, og hans medlitterater ikke lenger besitter toppstillingene i filmfondet, er vektleggingen av «den gode historien» blitt opprettholdt – også gjennom et dogmatisk fokus på klassisk hyllowoodsk fortellerteknikk på Den Norske Filmskolen. Av 18 norske fiksjonsfilmer med spillefilmlengde i 2008 var åtte basert på litterære forelegg, et tall som øker til ti dersom man tar Iskyss og Max Manus, som begge baserer seg på historiske hendelser via konkrete faglitterære verk, med i beregningen. Tallet illustrerer hvordan man i Norge ser på filmen og dens forhold til fortelling og litteratur. Forestillingen er at det sentrale alltid er hva man forteller. Hvordan man forteller kommer i beste fall i annen rekke.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse