Annonse
04:00 - 18. juli 2008

Ufaglærte entreprenører

I en ny bok går Eivind Slettemeås til angrep på kunstnernes interesseorganisasjoner. – En gedigen feilkobling, svarer Ingeborg Stana i Norske Billedkunstnere.

Proletariat? Eivind Slettemeås trekker paralleller mellom kunstnere og kontraktsløse McDonald’s-arbeidere i en ny bok om kunstøkonomi.
Annonse

Parallelt med Løken-utvalgets utredningsarbeid om kulturstøtte og Telemarksforsknings levekårsundersøkelse blant kunstnere, har kunstner Eivind Slettemeås arbeidet med en bok om beslektede temaer. Kunst og prekaritet kommer om kort tid ut på forlaget Torpedo, og kan fungere som et sideperspektiv når høringsrundene og debattene rundt de nevnte dokumentene går sin gang. Slettemeås diskuterer flere aspekter ved kunstnernes arbeidsliv og økonomi, men hans kritikk mot dagens situasjon går hovedsakelig i tre retninger: 1. Kunstnerrollen får stadig flere trekk som minner om næringslivets gründere og entreprenører. 2. Kunstnerne har mistet mye av sin kvalitetsmessige definisjonsmakt til politikerne. 3. Fagbevegelsen og interesseorganisasjonene følger ikke godt nok med på kunstnerens situasjon.

 

Kontraktsløs. For å ta det første først: Slettemeås, som tidligere har vært leder for Unge Kunstneres Samfund (UKS), mener at en entreprenørrolle hentet fra næringslivet har fått for stor innvirkning for hvordan kunstnere oppfattes og kulturpolitikken utformes. – Kunstneren tar seg av alle ledd: produksjon, markedsføring, salg, regnskap, formidling. Man må være sin egen byråkrat og sitt eget salgsapparat. Men entreprenørmodellene fra næringslivet og idématerialet fra New Public Management-litteraturen er ikke kompatible med kunstfeltet og kunstnernes hverdag, sier han. Slettemeås knytter i stedet kunstnerens tilværelse til det såkalte «prekariatet» – det postindustrielle samfunnets proletariat. Begrepet omhandler vanligvis unge, kontraktsløse, ufaglærte arbeidere i kjeder som McDonald’s og Pizza Hut, eller arbeidsinnvandrere til Europa fra fattigere land.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse