Annonse

Annonse

04:00 - 11. april 2008

Operafantomet

Les librettoen til operaen Bjørn Simensen verken fikk høre eller se.

Min samtids smerte! Opera (Helga Botn) kjenner hjertet briste i det Operasjefen (Sigve Bøe) synger rett ut at alt er for sent. Foto: Ilja Hendel

Torsdag denne uken ble INSTANT – en pulveropera satt opp i en Pizzabar i Oslo sentrum. Stykket handler om Opera – en vakker kvinne, som til tross for sine tilnærmelser føler seg dypt krenket og avvist av Operasjefen – en basso profundo, som under verkets gang antar et meget lysere stemmeleie. Vi gjengir her pulveroperaens libretto.

Libretto

Torgeir Rebolledo Pedersen

Musikk

Henrik Hellstenius

Gisle Kverndokk

Knut Vaage

Glenn Erik Haugland

Christian Eggen

De som er med

Operasjefen, en fallende manndom (Sigve Bøe)

Opera, en stigende sopran (Helga Botn)

(Operasjefen liggende, evt. lyttende til sine øretelefoner. Hører kanskje på gamle verk. Idet Opera, i all sin prakt, kommer mot ham.)

Opera

Her er jeg …

(Operasjefen hører ikke.)

Opera

Her er jeg … i all min prakt!

(Operasjefen hører fremdeles ikke, eller kanskje han hører, men vifter henne irritert vekk.)

Opera

Her er jeg … Opera! I all min prakt … Opera! Som du bestilte meg!

(Operasjefen tar av seg øretelefonene, ser forundret på Opera.)

Operasjefen

Hva sa du? Hva bestiller du, sa du?

Opera

Jeg bestiller ikke her … Det er du som bestiller!

Operasjefen

Og hva bestiller jeg?

Opera

Meg! Meg! Som du har bestilt meg! Opera!

Operasjefen

Opera?

Opera

Opera! Som du har bestilt meg!

Operasjefen

Bestilt? Bestilt og bestilt …

Opera

Jeg skulle opp nå!

Operasjefen

Skulle og skulle …

Opera

Jeg skulle opp nå!

Operasjefen

Skulle og skulle … opp og opp … nå og nå …

Opera

Jeg vil opp … Jeg vil opp!

Operasjefen

Opp og opp …

Opera

Opp her på scenen … og opp i den høye C!

Operasjefen

Det går ikke det!

Det går ikke nå!

Opera

Men det ble bestemt!

Operasjefen

Bestemt og bestemt …

Opera

(sintere)

Bestilt og bestemt!

Operasjefen

Så, så … Her er mye bestilt …

Opera

Bestilt og bestemt!

Operasjefen

Her er mye bestilt … men intet bestemt!

Opera

Men …!

Du lovte …

Jeg tok deg på ordet … Så ta meg!

Operasjefen

Må jeg si det igjen?

Her er så mye bestilt, men intet bestemt!

Verken nå eller når … I høyden hvor!

Opera

(mer og mer fortørnet)

Så du vil ikke ha meg … men her vil du ha meg?

Operasjefen

Her vil jeg ha deg, ja!

En ny hånd i en ny hanske!

Opera

Så ta meg da

I all min prakt!

TA MEG!

Operasjefen

Men ikke så brå … og ikke nå!

Opera

Vil ikke ta meg?

Du kan ikke ta meg!

Du gamle lem!

I din gamle vanske!

Operasjefen

Hva er det du insinuerer!

JEG VIL IKKE HA DEG

Ikke nå

men her vil jeg ha deg

hvis jeg vil ha deg!

og når jeg vil ha deg

men til da er alt i det blå!

Opera

Jeg er Opera!

Så ta meg da!

I min samtids drakt!

I all min avmakt … ta meg!

Operasjefen

Ikke nå, men her vil jeg ha deg hvis jeg vil ha deg!

Da har du vel grunn til å være fornøyd!

Opera

Fornøyd …!? (fnyser)

Operasjefen

Ja … i alle fall mezzofornøyd?

Opera

Ha! … Ta meg da!

Operasjefen

Ikke nå!

(Operasjefen rygger unna Opera, som vil at han skal ha henne nå.)

Opera

Da dreper jeg meg …

Operasjefen

Spill ikke opera!

Opera

Jeg spiller ikke opera! Jeg er Opera!

Opera av kjøtt og blod!

Har du ikke baller nok til å tørre?

Til å tørre å ta meg!?

Operasjefen

Så, så!

(Operasjefen begynner å miste bass og pondus i stemme og gestalt.)

Opera

Så, så? Så tar jeg livet av meg!

Operasjefen

Nei, nei … Vent litt! … Kanskje til neste år?

Opera

Til neste år? NÅ

tar jeg livet av meg!

Ikke til neste år!

Operasjefen

Nei, du misforstår, jeg

sier kanskje jeg vil ha deg

til neste år

eller til neste år etter der!

Opera

Meg? Ha meg? Ha ha!

Til neste år eller til neste år etter der? NEI!

(Opera begynner kanskje å rive av seg noen klær, kanskje strø om seg med partitur.)

Operasjefen

Nei! Nei!

Opera

Jeg er mer enn melen!

Jeg er lurt opp i stry!

Her kommer jeg

nesten i netto’n!

Blottende ny

og naken til sjelen!

Så å si

i bare libretto’n!

Operasjefen

Nei! Nei!

Opera

Så å si

i bare libretto’n!

Kommer jeg her!

Og du vil kanskje ha meg

til neste år

eller til neste år etter der?!

Operasjefen

Ja! Ja!

Opera

HA! Du har bestilt meg

Du har bestemt meg

Så da skal du få meg

Død skal du få meg!

(Opera griper til kniven, skal til å stikke seg.)

Operasjefen

Nei, nei … Du har ikke lov … Du er jo betalt! Jeg har jo betalt!

Opera

Betalt og betalt …

Operasjefen

Ja … betalt! For alt … for musikken … for ordet!

Opera

Ha! Alt og alt … Jeg er ingen billig hore!

(Opera stikker seg med kniven første gang.)

Operasjefen

Dette her er FATALT!

(Opera stikker seg for annen gang og segner om i Operasjefens armer, mens hun blør seg tom for libretto og musikk, blør metaforisk/auditivt/visuelt.)

Operasjefen

Nei … mer enn fatalt …

Opera

Jeg blør … og se hva jeg blør

Se hva jeg blør

Min samtids ansikt

Min samtids sjel

Min samtids kjøtt

Jeg som kunne knekke

min samtids nøtt

Nå er det for sent!

Og se hva jeg blør!

(Opera stikker seg en siste og tredje gang.)

Operasjefen

Hva er det du gjør! Hva er det du gjør!

Opera

Jeg blør, jeg blør … Se hva jeg blør

Min samtids utsikt

Min samtids innsikt!

Operasjefen

Nei! Nei!

Opera

Og hør …

Hør hva jeg blør!

Hver eneste tone

Hvert eneste ord

Operasjefen

Det er mer enn fatalt … Det er for sent!

Opera

Jeg blør!

Hør hva jeg blør!

Min samtids tone

Min samtids ord!

Min samtids hjerte!

Min samtids smerte!

(Opera utånder i Operasjefens armer.)

Opera

Jeg dør … Jeg dør …

TEPPE

Den Norske Opera i Bjørvika åpner lørdag 12. april.

Annonse