04:00 - 20. juni 2008

Maskinen i oss

- Vest-Tyskland var på mange måter et fullstendig maltraktert land, sier Kyrre Tromm Lindvig, som nettopp har levert doktorgrad om det tyske bandet Kraftwerk.

Et under: – Plutselig dukker det opp et band som i en angloamerikansk dominert popverden synger på tysk, eller på et engelsk med en så ekstremt tysk aksent at det høres ut som tysk likevel. Kyrre Tromm Lindvig har skrevet doktoravhandling om bandet Kraftwerk.

Den vesttyske, nasjonale etterkrigsidentiteten hadde litt av hvert å stri med. Å stolt flagge sin tyskhet var for mange svært problematisk, å heise det fysiske, tyske flagget var for de fleste uaktuelt. Musikkviter Kyrre Tromm Lindvig har nettopp disputert over sin doktorgradsavhandling, der han blant annet undersøker hvordan konstruksjonen av vesttysk identitet gjenspeiles i Kraftwerks musikk.

 

Ultratysk. - Mange hadde et veldig, veldig problematisk forhold til sin egen nasjonale identitet, sier Lindvig til Morgenbladet.

Annonse