Annonse
04:00 - 04. juli 2008

Løver fra Leipzig

De er unge, tyske og maler figurativt. Den «nye Leipziger- skolen» er et av dagens mest markante kunstmiljøer.

Neo Rauch: Maleren som er Leipzigerskolen. Her Die Fuge, 2007.
Annonse

Ved århundreskiftet 1900: En rekke kunstnere med ulik stil og motivasjon sto på modernismens terskel, beredt og sultne på å bryte med århundrelang illusjonisme og figurasjon. Og hundre år senere er figurasjon i vinden igjen. Ved Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst er en gruppe unge figurative malere i ferd med å avslutte sin tid som Meisterschüler. De er raskt ute med å stille ut sammen, og er opptatt av å operere som en gruppe. Første gang i 2000, under merkelappen «Liga», fyller de et gammelt handelshus i Leipzig. To år senere manifesterer de sin allianse ved å starte sitt eget galleri, «Liga», i Berlin. Og i 2003 – et meget aktivt utstillingsår for gruppen – skjer det helt essensielle: De blir oppdaget av et knippe sentrale samlere.

Og at samlere har toneangivende makt innenfor dette feltet er en kjensgjerning. Over natten har en gruppe unge kunstnere fått en merkelapp og en markedsverdi – ikke ulikt nittitallets Young British Artists med reklamemagnaten Charles Saatchi som sin egen mesen.

Unge løver. En av disse samlerne er den østerrikske kunstkjenneren, mesenen og eier av den enorme Baumarkt-kjeden, Karlheinz Essl. Han har bygget opp en samling av nye og gamle leipzigermalere, drevet av en fascinasjon for kontinuiteten i den figurative stilen ved Leipzigerakademiet. Høsten 2003 så også den amerikanske Rubell-familien for første gang verk av gruppen i Leipzig Museum. «Å oppdage fem kunstnere på en dag har ikke skjedd oss på førti år,» uttalte Mera Rubell, som de tre siste tiårene har samlet samtidskunst i et gammelt varehus i Miami.

Annonse

Mest lest

Siste