04:00 - 08. februar 2008

Go west

Ro­man­tik­ken og na­tur­kref­te­ne gjør opp­rør fra hver sin kant.

Les En­fants Bleu: And­rea Sunder Plass­manns vi­deo viser en se­rie bar­ne­an­sik­ter med den in­ten­si­tet bare folk un­der ti kla­rer å opp­ar­bei­de.
Annonse