Annonse
04:00 - 04. januar 2008

Fa­der Ja­kob x 1000

Av­syn­ging av fle­re san­ger på én gang er Ves­tens sto­re mu­si­kal­ske opp­fin­nel­se.

Ars Subtilior: Hjer­te­for­me­de no­te­lin­jer.
Annonse

For 600 år siden kulminerte denne kunsten. Siden er det gått nedover; til i dag hvor det mest er barn som driver med slikt. Og da bare samme sang oppå hverandre flere ganger – som «Fader Jakob» i kanon.

I senmiddelalderen, på slutten av 1300-tallet, var dette 1000 ganger mer komplisert. Da, bare 30–40 år etter svartedauden, blomstret Ars Subtilior – den subtile kunst – i Frankrike og Italia. Nylig var det utviklet et svært avansert notasjonssystem for musikk som kunne få ned på papir hittil uskrevne finesser. Ikke minst gjaldt dette rytmisk kompleksitet. Komponistene eksellerte nå i esoterisk flerstemthet, der de ikke bare skrev i forskjellige taktarter i hver stemme, men der taktarten i tillegg skiftet stadig og på ulikt tidspunkt i de forskjellige stemmene. For øvrig gjerne med det tilleggstrikset at hver stemme hadde hver sin tekst med vidt forskjellig innhold og tema.

Denne musikken lar seg bare overføre til moderne notasjon ved kompliserte brøker hvor for eksempel 7 eller 8 toner går opp i 9 eller 13 i en annen stemme, og da med en tredje brøk i en tredje stemme. I Ars Subtilior ble slike raffinementer notert med tegn der musikkens mystiske verdier fra antikken fortsatt var intakte. Som at tretaktens hellighet ble angitt med sirkelens perfekte symbol. Halvsirkelen er forresten den siste rest av dette systemet i våre dagers noteskrift, og angir fortsatt i sin ufullkommenhet firtakten. Dette selv om de fleste i dag leser tegnet som en C. Her må jeg ta med at det gamle notasjonssystemet til Ars Subtilior er gjenopptatt av enkelte nålevende komponister, som betrakter det som uovertruffent til notasjon av moderne kompleks kunstmusikk.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse