04:00 - 07. mars 2008

Eu­ro­pas fall og ­and­re snur­re­pi­pe­ri­er

Verk gir oss et mas­sivt bom­bar­de­ment av in­ter­es­san­te en­kelt­ele­men­ter.

Po­li­tisk: The Answering Machine pre­ges av angs­ten for det me­nings­tom­me rom. Foto: An­ders Mossling
Annonse