04:00 - 15. juni 2007

Vel­fri­sert bi­en­na­le

Tenk med san­se­ne og føl med hjer­nen. Og der­et­ter, prøv å red­de ver­den. Det er bud­ska­pet til den 52. ut­ga­ven av Ve­ne­zia-bi­en­na­len.

Vas­ke­jobb: I nor­ske To­ril Gok­søyr & Ca­mil­la Mar­tens in­stal­la­sjon It would be nice to do some­thing political vas­ker en far­get mann boards med bil­de av kunst­ner­ne 24 ti­mer i døg­net.foto: Jan Kokkin

Den verdensberømte amerikaneren Robert Storr har laget en temmelig velfrisert utstilling i den gamle italienske paviljongen i Giardini og i Arsenale. Som tidligere kurator ved Museum of Modern Art i New York er Storr vant med å lage store museumsutstillinger, det merkes også i årets biennale, som for øvrig ikke byr på de store overraskelsene. Tittelen Think with the senses – feel with the mind indikerer at Storr har ønsket å stille spørsmål ved vår tids omkring motsetningene mellom en ren estetisk og en teoretisk tilnærming til kunsten. Å tenke med sansene og føle med hjernen skal utfordre vår vanetenkning omkring hva som er god kunst. Storr arbeider med dikotomier som tanke-følelse, hjerne-kropp, fornuft-fantasi, kritisk distanse kontra intuisjon eller det konseptuelle kontra det visuelle. Han mener de kan skjerpe vår forståelse av verden, men også skape falske hierarkier og mistillit.

Storr har fulgt opp sine intensjoner i utstillingen ved å velge verk som både appellerer til følelsene og til intellektet. Utstillingen i den italienske paviljongen i Giardini bærer, i likhet med den forrige biennalen, preg av å være en mer eller mindre sammenhengende gjennomgang av kunsten gjennom de siste 20-30 årene, med mange etablerte og kjente navn som Bruce Nauman, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Ellsworth Kelly, Sol LeWitt, Martin Kippenberger, Louise Bourgeois, Ilya og Emilia Kabakov og Raymond Pettibon. Men heldigvis har Storr også valgt å inkludere en del nye og unge navn, som for eksempel amerikaneren Joshua Mosley som i sin video Dread spiller opp mot miljøspørsmål og forholdet mellom menneske og natur. Hos Mosley går naturen av med seieren.

 

Annonse