04:00 - 07. desember 2007

Ab­so­lutt mo­der­ne

The New Mu­se­um i New York hyl­les ver­den over. Mu­se­et vil bli stå­en­de som et sam­ti­dig prakt­verk.

The New Mu­se­um: Eks­te­riø­ret, de seks bok­se­nes ut­si­de, er truk­ket med et fin­mas­ket nett av sølv­skim­ren­de alu­mi­ni­um.

Den globale museumsboomen lar Louvre og Guggenheim opprette filialer i Abu Dhabi, mens British Museum inngår partnerskap i Shanghai. Andre kunstmuseer utvider lokalt i takt med de voksende køene som hver morgen slynger seg rundt gatehjørner verden over. Prado i Madrid kunne feire seg selv i en ny og større utgave for noen uker siden, mens The Museum of Modern Art i New York tilsynelatende er i ferd med å bygge seg nesten i stykker. For to uker siden ble nok en utvidelse annonsert, bare tre år etter siste enorme omstrukturering.

I hvert tilfelle håper man at museets merkevare og samling i kombinasjon med slående arkitektur skal sikre større suksess og publikumstilstrømning - og forhåpentligvis nye, gode rom for kunsten. The New Museum har nå besørget det første nye museumsbygg noensinne downtown Manhattan - og kan fra første dag hvile i sikker forvissning om at deres nye bygning vil bli stående som et samtidig praktverk.

Nå er ikke The New Museum of Contemporary Art et museum i tradisjonell forstand, men et samlingsløst visningssted for samtidskunst - grunnlagt av en kurator fra the Whitney Museum of American Art i 1977, dagen etter at hun fikk sparken på grunn av en for kontroversiell utstillingsprofil.

Annonse