Annonse
04:00 - 23. november 2007

Stilbilder

Kunstprofessor Ina Blom om hva stil egentlig er.

Stilutvikling: Stil, eller mer presist stilståstedet, er det nye temaet i Ina Bloms bok.
Annonse

Kunsthistorikeren Ina Blom har nettopp gitt ut boken On the Style Site. Art, Sociality and Media Culture. Av en eller annen grunn har dette karakter av begivenhet, en happening. Det er noe med navnet «Ina Blom». Og hva er det? Er det utelukkende hennes faglige tyngde som har gitt henne denne auraen av coolness som ikke er alle kunsthistorikere forunt? Eller kan forkjærligheten for kunstnere som Bjarne Melgaard, Matias Faldbakken, Gardar Eide Einarsson og Torbjørn Rødland spille inn? Disse er ikke akkurat det gamle ølet, men kanskje er Bloms bakgrunn i musikken vel så viktig? Hun har hatt egne radioprogrammer, vært dj og anmeldt plater i blant annet Beat og Natt&Dag. Tidligere Akers Mic-ansatte forteller at hun handlet fransk house allerede i 1994, tre år før alle andre. Var hun kanskje på Head On-jubileet i forrige uke også? De som har fulgt Ina Bloms forelesninger snakker gjerne om hennes eminente vitenskapelige flow, der man som tilhører føler at alt stemmer og henger sammen, selv om man ikke nødvendigvis er med på alle resonnementenes ledd. Og nå handler det altså om stil, eller mer presist: Stilåstedet.

- Boken snakker om stil på en ny måte. Kunsthistoriske modeller for bruk av begrepet stil har gjerne brukt det for å karakterisere en gjenstand. Man har brukt det som et slags beskrivende adjektiv, for å rydde i skuffene. Ikke noe galt med det, men man kan bruke begrepet til andre ting også. Min bok handler ikke om at de ulike kunstneriske arbeidene har en stil, men om hvordan de behandler stil som et sosialt åsted der sosial identitet formes og ulike subjektiviteter produseres. Den behandler stil som et eksistensielt prosjekt.
 

Stil som person. I On the Style Site formulerer Ina Blom sine tanker om stil gjennom analyser av en lang rekke kunstverk. De fleste relativt ferske. Det idéhistoriske grunnlaget spenner fra Walter Benjamins arbeider om jugendstil til blant andre Nietzsche og Berel Lang.

Annonse