04:00 - 22. april 2005

Ubehaget som kom tilbake

Bortsett fra den lille uskyldige gutten, er det ingen av karakterene i House som representerer den minste gnist av fremtidshåp.

Tension: House er en ubehagelig forestilling.

I en by, i et hus, i en tilsynelatende normal familie møter vi tre individer som forsøker å skape en kultur i deres eget lille univers. Det tar ikke lang tid før vi føler på et visst ubehag som ligger og murrer under overflaten. Et ubehag som vanskelig lar seg konkretisere og spore, men som drives frem av en underliggende stemning i teksten, spillet og bakgrunnslyden.

Karakterene. Verk Produksjoner har denne gang tatt for seg den amerikanske dramatikeren Richard Maxwells House. Maxwells dagsaktuelle dramatikk ligger innenfor sjangeren samfunnsengasjert realisme – i fortsettelsen av Sam Shepard og David Mamet. Den minimalistiske teksten får i stor grad stå for seg selv, kompaniet benytter minimalt med virkemidler for å underbygge meningsdannelsene. Følgelig viderefører Verk Produksjoner sitt formspråk i spenningsfeltet mellom performance og teater.

Karakterene vi møter i House er fremmedgjorte både i forhold til sine personlige historier og kulturen de lever i. De er forvirrede, løsrevne i forhold til sitt eget “jeg”, de defineres av andre. De forsøker å støtte seg til tanken om en kultur og et samfunn – Byen!, Velferden!, Skolen!, Teatret! – som hjelpende instanser i vanskelige tider. Men det er nettopp i vanskelige tider samfunnets støtte glimrer med sitt fravær. Individet er til syvende og sist overlatt til seg selv.

Annonse