Annonse
04:00 - 11. mars 2005

Kroppen er en fabrikk

Uten metaforer kan du bare glemme å tenke.

Menneskemaskinen: Kroppen er en fabrikk der alle kroppsdelene hjelper til med å holde maskineriet gående. Illustrasjon: M. S. Echer, etter Hieronomys Bosch
Annonse

I forrige ukes forsøk på å bli klokere på forholdet mellom kropp og kultur skrev vi om memene. Memene er en informasjonsenhet; kulturens analogi til genet. I likhet med genene sprer også memene seg; og blir for eksempel til sladder eller sanger som blir landeplager.

I 1999 skrev lingvisten George Lakoff og filosofen Mark Johnson boken Philosophy in the Flesh, med undertittelen “The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought”. Her kom de frem til at hele den vestlige filosofitradisjonen bør evalueres på nytt. Og hva er det de to har å utsette på tankene som er blitt tenkt av Sokrates, Platon, Descartes, Kant og Chomsky? Jo, mener Lakoff og Johnson, filosofene har ikke fått med seg at det er kroppen som dikterer hva og hvordan vi kan tenke.

Lakoff og Johnson støtter seg her på forskning gjort innenfor kognisjonsvitenskapen, en tverrfaglig disiplin som favner blant annet lingvistikk, nevrobiologi, matematikk og informatikk. Kognisjonsvitenskapen kan sies å være vitenskapen om hvordan vi bruker hjernen til å tenke. Kjernen i Lakoff og Johnsons teori var at for å kunne uttrykke abstrakte ideer, er vi nødt til å bruke metaforer – ikke i skjønnlitterær, men i en langt mer hverdagslig forstand.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse