Annonse

Annonse

Ideer

«Jeg angripes for å ha insinuert at Bøhn var skuffet. Jeg er enig i at det var en avsporing.»
«Hvor mye skal kvinnen få vite om fosteret før hun kan velge at det ikke skal bli til et menneske?»
«Å fatte politiske beslutninger som er i tråd med Grunnloven, er like demokratisk som det å respektere stortingsflertallets vilje.»
«Å ta hensyn til barns modning gjøres ensbetydende med å innta en «vente og se»-holdning.»