Ideer

«Motsetningen mellom staten og individ trenger ikke være så absolutt som Clemet antyder.»
«Forskere risikerer å bli møtt av en forutinntatthet som grenser mot inhabilitet.»