Annonse

Annonse

Ideer

«Å framstille seg selv som den eneste som plutselig ser dette, er blindt.»
«Hva er mistenkelig med å ønske åpenhet og debatt?»
«Det er hyggelig å bli referert til i Morgenbladets leder, og det hadde vært enda hyggeligere å bli referert korrekt.»
«Hva skjer når ny nærskole er full? og den nest nærmeste skolen? Og den etter der igjen? Og der igjen?»