Annonse

Annonse

Ideer

Må jeg gnåle mer inngående om all denne åpenbare historikken og disse narrativene nok en gang?
På kjønns-logistikkens catwalk er det den yngre kvinnen og den eldre TGSB som finner hverandre.
Å bomme på sekunder er ingen skandale for en professor i sosialantropologi.
Det har gjort at de har fått et stort overskudd, som har blitt brukt ganske vilt i utlandet.